Obecný úrad
Vyšná Boca 50 
032 34 Malužiná 

044/5291249
vboca@stonline.sk 
Zbierka na záchranu národnej kultúrnej pamiatky

V obci prebieha realizácia opravy havarijného stavu národnej kultúrnej pamiatky - evanjelického kostola. Cirkevný zbor vo Vyšnej Boci vyhlasuje zbierku, ktorej výnos bude použitý pri financovaní rekonštrukcie.

Pomôžte prispieť k záchrane národnej kultúrnej pamiatky zaslaním finančného príspevku na účet cirkevného zboru č. 0333233400/0900 s uvedením VS:692012.

Prispievať môžete od 05.10.2012 počas celej doby zverejnenia tohto oznamu.

Všetkým ktorí prispejú na dobrú vec zo srdca ďakujeme.