Obecný úrad
Vyšná Boca 50 
032 34 Malužiná 

044/5291249
vboca@stonline.sk 
Salvátor

http://www.salvatorvysnaboca.sk/