Obecný úrad
Vyšná Boca 50 
032 34 Malužiná 

044/5291249
vboca@stonline.sk 
Nová internetová stránka
Nová internetová stránka

Obec Vyšná Boca v súčastnosti pripravuje novú internetovú stránku našej obce.
Veríme, že návštevníci tu nájdu všetky potrebné informácie a budú so stránkkou spokojný.

Stánku nájdete na dobre známej adrese www.vysnaboca.sk

S úctou
Obec Vyšná Boca

gomez dňa March 26 2012