Obecný úrad
Vyšná Boca 50 
032 34 Malužiná 

044/5291249
vboca@stonline.sk 
Dokumenty
Kategória:
Zoradené podľa:

Vyhľadať dokument:

Tlačivá
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 18.04.13 --
Kolaudačné rozhodnutie
Návrh na vydanie územného rozhodnutie o umiestnení stavby 18.04.13 --
K územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby
Ohlásenie drobnej stavby 18.04.13 doc
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav 02.04.12 doc
Stavebné úpravy, udržiavacie práce
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby 02.04.12 doc
Sanácia stavby
žiadosť o povolenie zmeny stavby 02.04.12 doc
Zmeny stavby, zmeny paliva alebo technologického zariadenia malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Žiadosť o stavebné povolenie 02.04.12 doc
Stavby
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska 02.04.12 doc
Pri projektovej dokumentácii
Žiadosť o výrub stromov 17.10.13 doc
Žiadosť o súhlas na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z.
Štatistiky dokumentov Dokumentov: 34
Stiahnuté: 23469
Najsťahovanejšie: Územnoplánovacia dokumentácia [ 1254 ]
Najnovšie: VZN č. 5/2017 [ 79 ]