Obecný úrad
Vyšná Boca 50 
032 34 Malužiná 

044/5291249
vboca@stonline.sk 
Dokumenty
Kategória:
Zoradené podľa:

Vyhľadať dokument:

Úradna tabuľa
Harmonogram vývozov TKO pre rok 2018 13.02.18 --
Harmonogram vývozov TKO pre rok 2018
Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru 13.02.18 --
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Kamerový systém v obci Vyšná Boca - príloha č. 2
Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru 13.02.18 --
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Kamerový systém v obci Vyšná Boca - príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru 13.02.18 --
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Kamerový systém v obci Vyšná Boca
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 29.05.17 --
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
Záverečný účet obce 2016 29.05.17 --
Záverečný účet obce 2016
Plán kontrolnej činnosti 23.11.16 PDF
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vyšná Boca na I. polrok 2017.
Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2016 01.06.16 --
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vyšná Boca na II. polrok 2016
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 30.05.16 --
Návrh VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborné stanovisko 30.05.16 --
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Vyšná Boca k záverečnému účtu obce Vyšná Boca za rok 2015
Záverečný účet za r. 2015 12.05.16 --
Záverečný účet obce Vyšná Boca za r. 2015
Spoločný program rozvoja Horného Liptova do roku 2022 - návrh 18.02.16 --
Návrh - Spoločný program rozvoja Horného Liptova do roku 2022, časť Vyšná Boca
Návrh - Spoločný program rozvoja Horného Liptova do roku 2022, V.Boca 18.02.16 --
Spoločný program rozvoja Horného Liptova do roku 2022, časť Vyšná Boca
Spoločný program hospodárskeho rozvoja 10.02.16 --
Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022
Integrovaná stratégia rozvoja 02.02.16 --
Integrovaná stratégia rozvoja Horného Liptova do roku 2020 - Stratégia CLLD
Štatistiky dokumentov Dokumentov: 50
Stiahnuté: 24934
Najsťahovanejšie: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja [ 2372 ]
Najnovšie: VZN č. 5/2017 [ 4 ]