Obecný úrad
Vyšná Boca 50 
032 34 Malužiná 

044/5291249
vboca@stonline.sk 
Dokumenty
Kategória:
Zoradené podľa:

Vyhľadať dokument:

Úradna tabuľa
Harmonogram vývozov TKO pre rok 2018 13.02.18 --
Harmonogram vývozov TKO pre rok 2018
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 30.05.16 --
VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Spoločný program rozvoja Horného Liptova do roku 2022 - návrh 18.02.16 --
Návrh - Spoločný program rozvoja Horného Liptova do roku 2022, časť Vyšná Boca
Spoločný program rozvoja Horného Liptova do roku 2022, V.Boca 18.02.16 --
Spoločný program rozvoja Horného Liptova do roku 2022, časť Vyšná Boca
Spoločný program hospodárskeho rozvoja 10.02.16 --
Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022
Integrovaná stratégia rozvoja 02.02.16 --
Integrovaná stratégia rozvoja Horného Liptova do roku 2020 - Stratégia CLLD
Oznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici mi 21.11.14 pdf
Začatie konania o preskúmaní rozhodnutia krajského stavebného úradu mimo odvolacieho konania
Štatistiky dokumentov Dokumentov: 34
Stiahnuté: 23469
Najsťahovanejšie: Územnoplánovacia dokumentácia [ 1254 ]
Najnovšie: VZN č. 5/2017 [ 79 ]